Tin tức & sự kiện nổi bật...

 • Cây Chè Phổng Lái giúp người dân xóa đói giảm nghèo

  Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu có diện tích chè lớn nhất huyện với 750 ha đất trồng chè.

 • Vị Xuyên: Cây chè góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương

  ị Xuyên là một trong những địa phương có diện tích chè lớn của tỉnh, năm 2019 năng suất chè búp tươi ước đạt 39,2 tạ/ha, sản lượng đạt 13.409,5 tấn.

 • Phát triển vùng chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc

  Khí hậu mát mẻ, đất đai, độ cao thuận lợi là những ưu thế cho việc trồng cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc.

 • Yên Bái - Vùng nguyên liệu tiềm năng ở Tây Bắc

  Là tỉnh miền núi Tây Bắc, tài nguyên đất đai và khí hậu của Yên Bái rất thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp như: chè, quế, rừng, cây ăn quả.

 • Cây chè xanh trong đời sống văn hóa đồng bào Hrê Minh Long

  Vùng núi Quảng Ngãi có 3 tộc người thiểu số sinh sống, mỗi tộc người có đặc điểm gắn bó với một cây trồng đặc trưng.


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...