Tin tức & sự kiện nổi bật...

 • Phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm chè Hoàng Su Phì

  Hà Giang là tỉnh có diện tích chè tương đối lớn (đứng thứ ba sau tỉnh Lâm Đồng và Thái Nguyên) và có diện tích chè Shan lớn nhất cả nước. Năm 2021 toàn tỉnh có 20.367,3 ha chè; trong đó diện tích chè Shan núi cao chiếm khoảng 70% diện tích.

 • Đột phá tăng trưởng từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Nguyên

  Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hoá, có năng suất, chất lượng cao.

 • Duy trì và phát triển bền vững cho cây chè ở Quang Bình

  Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) đang từng bước đẩy mạnh, đưa chè trở thành cây chủ lực phát triển kinh tế địa phương.

 • Phát triển vùng chè nguyên liệu giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

  (Thanh tra) - Huyện miền núi Như Xuân nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa, có các dân tộc Thổ, Thái, Mường, Kinh sinh sống. Nguồn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) dồi dào, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp...

 • Cây chè - Hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững ở vùng cao Tà Mung

  Nhằm khai thác tiềm năng đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc vùng khó khăn.


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...