Thư viện hình ảnh

1. Ngày mới làm việc trên vườn chè | nổi bật
2. Phút giải lao của người lao động trên đồng chè | nổi bật
3. Hướng dẫn kỹ thuật hái chè | nổi bật
4. Nghiên cứu trên đồng chè | nổi bật


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...