Danh bạ liên lạc

Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Thái Bình - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3 848 188 / 181 /193 - Fax: 0205 3 848 188.
Email: chelangson@gmail.com; Website: chelangson.com
Mobile: 0982 26 26 88.


    

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2008. Do tổ chức C.A.S GLOBAL vương quốc Anh cấp, chứng chỉ số: 030820

STT Tên Số điện thoại Ghi chú
  Giám đốc (84) 0205 3 848 099  
  Phó giám đốc (84) 0205 3 848 188
 
  Kế toán trưởng (84) 0205 3 848 254
 
  Phòng Kế toán (84) 0205 3 848 193  
  Kế hoạch (84) 0205 3 848 188  
  Phòng Kinh doanh (84) 0205 3 848 188  
  Phòng tổ chức HC
(84) 0205 3 848 181  


CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Tel: 0205 3 848 188 / 181 /193 - Fax: 0205 3 848 188/ 193
Email: chelangson@gmail.com; Website: chelangson.com
Mobile: 0982 26 26 88.


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...