Chuyên trang sản phẩm...

Chè Ô Long - Sản Phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN Sản Phẩm - Chè Ô Long 


Chè Ô long bịch lớn hút chân không 21kg

Chè Ô long hút chân không 100g

Ô long Thanh Tâm 100g

Chè Ô long hút chân không 200g

Thái Bình Ô long trà

Bộ sản phẩm chè Ô Long

Chè Ô long hút chân không 100g

Chè Ô long Thanh Tâm hút chân không 100g

Mẫu Sơn Ô Long trà hộp 100g

Thái Bình Ô Long trà hộp 100g


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...