Thư viện hình ảnh

1. Cơn mưa hạ | nổi bật
2. Vùng thanh bình - chụp tại khuôn viên công ty | nổi bật
3. Sắc hoa - chụp tại khuôn viên công ty | nổi bật
4. Sắc hoa - chụp tại khuôn viên công ty | nổi bật
5. Sắc hoa - chụp tại khuôn viên công ty
6. Sắc hoa | nổi bật
7. Khu nhà hành chính - Công ty CP chè Thái Bình Lạng Sơn


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...