Chuyên trang sản phẩm...

Sản Phẩm

Chè Ô long bịch lớn hút chân không 21kg

Chè Ô long hút chân không 100g

Chè xanh Đình Lập

Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

Ô long Thanh Tâm 100g

Chè Ô long hút chân không 200g

Thái Bình Ô long trà

Chè xanh sợi

Bộ sản phẩm chè Ô Long

Trang hiện tại:  1 / 2
  Trang đầu  1  2   Trang cuối  


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...