Chuyên trang sản phẩm...

[-] Chè xanh Đình Lập | CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN Chè xanh Đình Lập

Chuyên mục: Chè xanh Đình Lập,  |  Đọc: 7666 |  Bản in  | Cỡ chữ

Được sản xuất từ nguồn chè bảo đảm chất lượng, cho vị chè thơm, nước đượm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Tel: 025 3 848 188 / 181 /193 - Fax: 025 3 848 188.
Email: chelangson@gmail.com; Website: chelangson.com
Mobile: 0982 26 26 88.

Cập nhật: Ngày 01 tháng mười năm 2016
Nguồn chelangson.com


Các sản phẩm liên quan...

Thái Bình Ô long trà

Chè Ô long hút chân không 200g

Ô long Thanh Tâm 100g

Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

Chè Ô long hút chân không 100g

Chè Ô long bịch lớn hút chân không 21kg


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...