Thư viện Video   Kênh video YOUTUBE của CHELANGSON.COM

   Video Phóng sự
1. ThaiBinh Tea Join stock company (HD) | nổi bật
Xem: 58061
   Video Phóng sự
2. Công ty cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn (HD) | nổi bật
Xem: 53916
   Video Phóng sự
3. Công ty cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn | nổi bật
Xem: 7865
   Video Phóng sự
4. Hương trà xứ Lạng | nổi bật
Xem: 6147
   Video Phóng sự
5. ThaiBinh Tea Join stock company | nổi bật
Xem: 4816


Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...