Thư viện hình ảnh

1. Chè Ô long thành phẩm | nổi bật
2. Phơi chè | nổi bật
3. Cảnh đẹp vùng chè
4. Thị trấn chè Thái Bình - Đình Lập - Lạng Sơn | nổi bật
5. Vạt chè trên núi cao
6. Thu hoạch chè
7. Nương chè trên núi cao | nổi bật
8. Thu hoạch búp chè | nổi bật
9. Vùng chè nguyên liệu
10. Vùng chè nguyên liệu | nổi bật

Trang hiện tại: 1 / 3
  Trang đầu  1  2  3   Trang cuối  

Sản phẩm nổi bật

 • Thái Bình Ô long trà

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè Ô long hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Ô long Thanh Tâm 100g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Bát Tiên hút chân không 200g

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...

 • Chè xanh Ngọc Thúy hút chân không

  Được sản xuất từ giống chè đặc sản chọn...