© CHELANGSON.COM | Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn
Chè xanh Đình Lập

Được sản xuất từ nguồn chè bảo đảm chất lượng, cho vị chè thơm, nước đượm.Giá bán: 30.000 đ/gói - 150.000 đ/kg

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Tel: 025 3 848 188 / 181 /193 - Fax: 025 3 848 188.
Email: chelangson@gmail.com; Website: chelangson.com
Mobile: 0982 26 26 88.

Cập nhật: 012016
Nguồnchelangson.com