© CHELANGSON.COM | Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn
Góp phần xóa đói giảm nghèo nhờ cây Chè

Đình Lập là huyện biên giới có diện tích trồng cây Chè lớn nhất tỉnh Lạng Sơn với trên 520 hécta. Những năm qua, việc chăm sóc và thu hái chè đã giúp cho nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương

Gia đình ông Hoàng Lộc ở khu 6, thị trấn nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có trên 5 nghìn gốc chè tuổi thọ hơn chục năm với nguồn thu khoảng 6 triệu đồng một tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cao so với cuộc sống sinh hoạt ở vùng miền núi nơi này.

Để nâng cao chất lượng và năng suất, người dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu hái. Mặt khác một số hộ đã biết áp dụng các kỹ thuật thâm canh, cải tạo đất, biện pháp tưới nước hiệu quả. Năng suất mỗi héc ta đạt 5 đến 10 tấn búp tươi.

Hiện toàn huyện Đình Lập có trên 520 héc ta chè, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nông trường Thái Bình và hai xã Thái Bình và Lâm Ca. Địa phương cũng đã lập đề án phát triển cây chè giai đoạn 2015 – 2020, nâng diện tích trồng chè lên 700 héc ta.

Cây chè đang khẳng định giá trị kinh tế tại huyện Định Lập, tỉnh Lạng Sơn. Giá trị từ cây chè đem lại là công ăn việc làm, thu nhập và góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng biên giới.

Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng


Cập nhật: 272019
Nguồnlamdongtv.vn